Здесь может быть Ваша реклама!

                                      У К А З
                        ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 

                    Про утворення Міністерства
                  транспорту та зв'язку України

 

        { Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
          N 1085/2010 ( 1085/2010 ) від 09.12.2010 }
 

 

     З метою вдосконалення структури управління у сфері транспорту
і зв'язку та  відповідно  до  пункту  15  статті  106  Конституції
України ( 254к/96-ВР )  п о с т а н о в л я ю:
 

     1. Реорганізувати Міністерство транспорту України і Державний
комітет  зв'язку  та   інформатизації   України   у   Міністерство
транспорту та зв'язку України.
 

     2. Установити,  що Міністерство транспорту та зв'язку України
є  правонаступником  прав  і  обов'язків  Міністерства  транспорту
України і Державного комітету зв'язку та інформатизації України.
 

     3. Кабінету Міністрів України у місячний строк:
 

     ужити заходів,   пов'язаних  із  реорганізацією  Міністерства
транспорту України і Державного комітету зв'язку та інформатизації
України,  передбачивши  утворення у складі Міністерства транспорту
та зв'язку України Державного департаменту  з  питань  зв'язку  та
інформатизації;
 

     визначити перелік    об'єктів    державної    власності,   що
передаються  в  управління  Міністерства  транспорту  та   зв'язку
України;
 

     затвердити граничну   чисельність   працівників  Міністерства
транспорту та зв'язку України, а також вирішити питання, пов'язані
із забезпеченням його функціонування;
 

     подати проект   Положення   про  Міністерство  транспорту  та
зв'язку України;
 

     внести в  установленому  порядку  пропозиції  про  зміни   до
нормативно-правових актів, що випливають із цього Указу;
 

     привести свої рішення у відповідність із цим Указом.
 

     4. Внести до Указів Президента України такі зміни:
 
 

     {  Пункт  1  статті  4  втратив  чинність  на  підставі Указу
Президента N 1085/2010 ( 1085/2010 ) від 09.12.2010 }
 

 

     2) у  статті  1  Указу  Президента  України  від  15   грудня
1999 року  N  1574  (  1574/99  )  "Про  склад  Кабінету Міністрів
України" (зі змінами,  внесеними Указами від 5  червня  2001  року
N 405  (  405/2001 ),  від 21 серпня 2001 року N 724 ( 724/2001 ),
від 25 березня 2003  року  N  267  (  267/2003  ),  від  3  червня
2003 року  N  464  (  464/2003  ),  від  6  лютого 2004 року N 166
( 166/2004 ) та від 6 липня 2004 року N 755  (  755/2004  )  абзац
"Міністр транспорту України" замінити абзацом такого змісту:
 

     "Міністр транспорту та зв'язку України".
 
 

 Президент України                                         Л.КУЧМА
 

 м. Київ, 16 липня 2004 року
          N 811/2004

 

Указ Президента Украины «Об образовании Министерства транспорта и связи Украины»

Онлайн Консультация
close
* поля для обязательного заполнения