Тут може бути Ваша реклама!

Класифікація небезпечних вантажів та їх характеристики

Що таке небезпечні вантажі

До небезпечних вантажів, які вимагають особливих заходів обережності при перевезенні, належать речовини і матеріали з фізико-хімічними властивостями високого ступеня небезпеки, далі по тексту "особливо небезпечні вантажі":

 • Вибухові речовини класу 1, крім підкласів 1.4, 1.5 та 1.6;
 • Радіоактивні речовини класу 7;
 • Не займисті неотруйні гази, що окислюють;
 • Отруйні гази, що окислюють;
 • Отруйні гази, що окислюють, їдкі та (або) корозійні;
 • Легкозаймисті рідини з температурою спалаху менше мінус 18С отруйні;
 • Легкозаймисті рідини з температурою спалаху менше ніж мінус 18С їдкі та (або) корозійні;
 • Легкозаймисті рідини з температурою спалаху від мінус 18С до плюс 23С їдкі та (або) корозійні;
 • Легкозаймисті рідини з температурою спалаху від мінус 18С до плюс 23С отруйні, їдкі та (або) корозійні;
 • Легкозаймисті тверді речовини їдкі та (або) корозійні;
 • Легкозаймисті тверді речовини, що саморозкладаються при температурі не більше 50С з небезпекою розриву упаковки;
 • Самозаймисті тверді речовини отруйні;
 • Самозаймисті тверді речовини їдкі та (або) корозійні;
 • Речовини, що виділяють горючі гази при взаємодії з водою, легкозаймисті;
 • Речовини, що виділяють горючі гази при взаємодії з водою, самозаймисті та отруйні;
 • Речовини, що виділяють горючі гази при взаємодії з водою, легкозаймисті, їдкі та (або) корозійні;
 • Речовини, що окислюють, отруйні, їдкі та (або) корозійні;
 • Органічні пероксиди вибухонебезпечні, що саморозкладаються при температурі не більше 50С;
 • Органічні пероксиди що саморозкладаються при температурі більш 50С;
 • Органічні пероксиди вибухонебезпечні;
 • Органічні пероксиди без додаткового виду небезпеки;
 • Органічні пероксиди їдкі для очей;
 • Органічні пероксиди легкозаймисті;
 • Органічні пероксиди легкозаймисті, їдкі для очей;
 • Отруйні речовини, летючі без додаткового виду небезпеки;
 • Отруйні речовини, летючі легкозаймисті, з температурою спалаху не більше 23С;
 • Отруйні речовини, летючі легкозаймисті, з температурою спалаху більше 23С, але не більше 61С;
 • Отруйні речовини, летючі їдкі та (або) корозійні;
 • Їдкі та (або) корозійні, які мають кислотні властивості, отруйні та окислюючі;
 • Їдкі та (або) корозійні, які мають кислотні властивості, та що окислюють;
 • Їдкі та (або) корозійні, які мають кислотні властивості, отруйні;
 • Їдкі та (або) корозійні, що мають основні властивості, легкозаймисті, з температурою спалаху від 23С до 61С;
 • Їдкі та (або) корозійні, що мають основні властивості, окислюючі;
 • Їдкі та (або) корозійні різні, отруйні та що окислюють;
 • Їдкі та (або) корозійні різні, легкозаймисті, з температурою спалаху не більше 23С;
 • Їдкі та (або) корозійні різні, легкозаймисті, з температурою спалаху від 24С до 61C;
 • Їдкі та (або) корозійні різні, отруйні.

Класи небезпечних вантажів

Небезпечні вантажі кожного класу відповідно до їх фізико-хімічними властивостей, видів та ступенів небезпеки при транспортуванні поділяються на підкласи, категорії та групи, наведені далі.

Клас 1.

До 1 класу небезпечних вантажів відносяться - вибухові матеріали і речовини, які за своїми властивостями можуть вибухати, викликати пожежу з вибуховою дією, а також пристрої, що містять вибухові речовини і засоби підривання. Клас 1 розділяється на 6 підкласів залежно від виду небезпеки:

       Підклас 1.1. Речовини і вироби, які характеризуються небезпекою вибуху масою, коли вибух миттєво охоплює весь вантаж.

  

       Підклас 1.2. Речовини і вироби, які характеризуються небезпекою розкидання, але не створюють небезпеки вибуху масою.

       Підклас 1.3. Речовини і вироби, які характеризуються небезпекою загорання, а також або незначною небезпечністю вибуху, або незначною небезпекою розкидання, або тим і іншим, але не характеризуються небезпекою вибуху масою.

       Підклас 1.4. Вибухові та піротехнічні речовини та вироби, які не становлять значної небезпеки під час транспортування тільки у випадку займання або ініціювання, які не викликають руйнування пристроїв та упаковок.

       Підклас 1.5. Речовини дуже низької чутливості, які характеризуються небезпекою вибуху масою, при транспортуванні ініціювання або перехід від горіння до детонації малоймовірні.

       Підклас 1.6. Вироби, що містять виключно нечутливі до детонації речовини, що не вибухають масою і які характеризуються низькою ймовірністю випадкового ініціювання.

Клас 2.

До 2 класу небезпечних вантажів відносяться – гази стислі, зріджені охолодженням та розчинені під тиском.

       Підклас 2.1. Незаймисті, нетоксичні гази. Гази, що перевозяться при тиску не менше 280 кПа або в охолодженому зрідженому стані, які є:

          а)Задушливими -  гази, які заміщають кисень.

          б)Що окислюють - гази, які в результаті виділення кисню можуть викликати займання або підтримувати горіння більшою мірою, чим повітря.

          в)Або, які не включені в інші підкласи.

     

       Підклас 2.2. Легкозаймисті гази. Гази, які при температурі 20 °С і нормальному тиску 101,3 кПа:

          а)Є займистими в суміші з повітрям при їх концентрації не більше 13% за об'ємом.

          б)Мають діапазон концентраційних меж займання в суміші з повітрям не менше 12%, незалежно від величини нижньої концентраційної межі займання.

    

       Підклас 2.3. Токсичні  гази. Гази, які:

          а) відомі як токсичні або їдкі, що представляють небезпеку для здоров'я людей;

          б) є імовірно токсичними або їдкими  для людей, оскільки мають значення ЛК50 менше 5000 мл/м3.

Клас 3.

До 3 класу небезпечних вантажів відноситься - легкозаймисті рідини, суміші рідин, а також рідини, що містять тверді речовини в розчині або суспензії, які виділяють легкозаймисті пари, що мають температуру спалаху не більше 61 °C у закритій судині або не більше 66 °C у відкритій судині.

 1. Легкозаймисті рідини (ЛЗР), тобто рідини, суміші рідин, розчини або суспензії (наприклад, фарба, оліфа, лак і тому подібне), що мають температуру спалаху не більше 61 °C у закритій судині або не більше 66 °C у відкритій судині;
 2. Рідкі десенсибілізовані вибухові речовини, тобто вибухові речовини, розчинені у воді або інших рідких речовинах або у вигляді суспензії, з метою придушення їх вибухових властивостей. Дані вантажі ідентифікують у відповідності номерами ООН 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 і 3379;
 3. Рідини, що пред'являються до перевезення при температурі не менше їх температури спалаху, а також речовини, що перевозяться або надаються до перевезення в рідкому стані при підвищених температурах і, виділяють займисті пари при температурі, що не перевищує максимальну температуру при перевезенні. Дані вантажі ідентифікують у відповідності номером ООН 3256.

    

Клас 4.

До 4 класу небезпечних вантажів відносяться –  речовини здатні до самозаймання. Легкозаймисті речовини і матеріали (крім класифікованих як вибухові), здатні під час перевезення легко спалахувати від зовнішніх джерел займання, в результаті тертя, поглинання вологи, самодовільних хімічних перетворень, а також при нагріванні. Речовини класу 4  розділені на підкласи  по виду небезпеки:

       Підклас 4.1.

          а) Легкозаймисті тверді речовини (ЛТР), тобто порошкоподібні, гранульовані або пастоподібні речовини, які можуть спалахувати при короткочасному контакті з джерелом запалення, таким як сірник, що горить, і полум'я поширюється швидко, а також тверді речовини і вироби, здатні спалахувати при терті;                                         

          б) Самореактивні  речовини, тобто речовини здатні піддаватися інтенсивній екзотермічній реакції без доступу повітря;

          в) Речовини тверді, подібні самореактивним, які індетифікують за номерами ООН 2956,3241,3251.

       Підклас 4.2.

           а) Пірофорні речовини, тобто речовини, включаючи суміші і розчини, які навіть в малих кількостях можуть запалати при контакті з повітрям протягом п'яти хвилин;

          б) Речовини, здатні до самозаймання, тобто речовини, включаючи суміші і розчини або вироби, які при контакті з повітрям без підведення енергії ззовні здібні до самозаймання. Ці речовини можуть запалати лише у великих кількостях (кілограмах) і лише через тривалий  періоди час (годину або дні).

       Підклас 4.3.

           Речовини, які при взаємодії з водою, можуть виділяти займисті гази, здатні утворювати вибухові суміші з повітрям.

    

Клас 5.

 До 5  класу небезпечних вантажів відносяться – речовини, що окислюють та органічні пероксиди, які здатні легко виділяти кисень, підтримувати горіння, а також можуть, у відповідних умовах або в суміші з іншими речовинами, викликати самозаймання та вибух. Речовини класу 5 розділені на підкласи по  виду небезпеки:

       Підклас 5.1.

          а) Тверді або рідкі речовини (включаючи суміші і розчини), які, самі по собі, необов'язково горючі, але зазвичай шляхом виділення кисню, можуть викликати або підтримувати горіння інших матеріалів;

          б) Вироби, що містять такі речовини.

       Підклас 5.2.

          До небезпечних вантажів підкласу 5.2 відносяться органічні пероксіди, тобто органічні речовини (тверді або рідкі), які в більшості випадків горючі, можуть діяти як речовини, що окислюються, і небезпечно взаємодіяти з іншими речовинами. Багато з них легко загоряються і чутливі до удару і тертя. Органічні пероксіди містять двовалентну структуру ѕОѕОѕ і можуть вважатися похідними пероксиду водню, в яких один або обидва атома водню заміщено органічними радикалами.

Будь-який органічний пероксид повинен відноситися до підкласу 5.2, за винятком органічних пероксидів, що містять:

 • не більше 1,0 % вільного кисню, коли вміст пероксиду водню не перевищує 1,0 %;

або

 • не більше 0,5 % вільного кисню, коли вміст пероксиду водню складає більше 1,0 %, але не більше 7,0 %.

Клас 6.

До 6 класу небезпечних вантажів відносяться - отруйні (токсичні) і інфекційні речовини, здатні викликати смерть, отруєння або захворювання при попаданні всередину організму або при контакті зі шкірою і слизовою оболонкою. Речовини класу 6  розділені на підкласи  по  виду небезпеки:

       Підклас 6.1.

          Отруйні (токсичні) речовини, тобто речовини (включаючи суміші і розчини), здатні при попаданні всередину організму через дихальні шляхи (при вдиханні пари,пилу), шлунок або при контакті зі шкірою і слизовою оболонкою викликати смерть, отруєння, травми або захворювання, заподіяти шкоду здоров'ю людини.

       Підклас 6.2.

          Інфекційні речовини, тобто речовини, що містять патогенні організми (мікроорганізми (включаючи бактерії, віруси, рикетсії, паразити, грибки), а також інфекційні агенти, такі як пріони), що викликають захворювання людей або тварин. До цього підкласу відносять:

        - біологічні продукти, тобто продукти, отримані з живих організмів і що використовуються для профілактики, лікування або діагностики хвороб людей або тварин, або в цілях розробок, дослідів або досліджень, пов'язаних з ними, наприклад, вакцини;

       - культури (лабораторні штами), отримані в результаті розмноження і збільшення патогенних мікроорганізмів і створення їх високих концентрацій;

       - генетично змінені мікроорганізми і організми, тобто мікроорганізми і організми, генетичний матеріал яких був навмисно змінений в результаті генетичної (генною) інженерії за допомогою процесу, який не відбувається в природі;

       - медичні і клінічні відходи, тобто відходи, утворені унаслідок медичного лікування людей або тваринних, або біологічних досліджень.

Клас 7.

До 7 класу небезпечних вантажів відносяться – радіоактивні матеріали. Речовини класу 7  розділені на підкласи  по  виду небезпеки:

       Підклас 7.1.

          Матеріали, для яких максимальний рівень випромінювання  у будь-якому місці зовнішньої поверхні упаковки, не більше 0,005 мЗв/ч .

       Підклас 7.2.

          Матеріали, для яких максимальний рівень випромінювання у будь-якому місці зовнішньої поверхні упаковки, більше 0,005 мЗв/ч, але менше 0,5 мЗв/ч.

       Підклас 7.3.

          Матеріали, для яких максимальний рівень випромінювання у будь-якому місці зовнішньої поверхні упаковки, більше 0,5 мЗв/ч, але менше  10 мЗв/ч.

       Підклас 7.4.

          Матеріали, для яких максимальний рівень випромінювання у будь-якому місці зовнішньої поверхні упаковки не перевищує 0,05 мЗв/ч, і якщо таке значення можна прирівнювати нулю. Перевозяться на умовах виняткового використання.

Клас 8.

До небезпечних вантажів класу 8 відносяться їдкі та корозійні речовини, які викликають пошкодження шкіри, ураження слизових оболонок очей і дихальних шляхів, корозію металів і пошкодження транспортних засобів, споруд чи вантажів, а також можуть викликати пожежу при взаємодії з органічними матеріалами або деякими хімічними речовинами, і вироби, що містять ці речовини. До цього класу відносяться кислоти, луги та  різні їдкі та корозійні речовини.

          1) Речовини (включаючи суміші  і розчини), які через свої хімічні властивості при контакті з шкірою і слизистими оболонками викликають травми;

          2) Речовини (включаючи суміші  і розчини), які у присутність води або вологого повітря утворюють корозійні рідини і пари, або аерозоль;

         3) Речовини (включаючи суміші  і розчини), які в разі витоку або розсипу, заподіюють пошкодження інших вантажів або транспортних засобів, або навіть викликають їх руйнування.

Клас 9.

До небезпечних вантажів класу 9  відносяться інші небезпечні речовини і вироби з відносно низькою небезпекою при транспортуванні, не віднесені до жодного з попередніх класів, але вимагають застосування до них певних правил перевезення і зберігання.

М1 - Речовини, дрібний пил, при вдиханні яких, вони можуть представляти небезпеку для здоров'я;

М2 - Речовини і прилади, які на випадок пожежі можуть виділяти діоксин;

М3 - Речовини, що виділяють легкозаймисті пари;

М4 - Літієві батареї;

М5 - Рятувальні засоби;

М6-М8 - Речовини, небезпечні для довкілля;

   М6 - Забрудник водного середовища рідкий;

   М7 - Забрудник водного середовища твердий;

   М8 - Генетично змінені мікроорганізми і організми;

М9-М10 - Речовини при підвищеній температурі ( М9 Рідкі; М10 Тверді);

М11 - Інші речовини, які становлять небезпеку під час перевезення, але не відповідають визначенням інших класів.

Речовини класу 9 розділені на підкласи  по  виду небезпеки:

       Підклас 9.1.

     Тверді і рідкі горючі речовини і матеріали, які за своїми властивостями не відносяться до 3 та 4-го класів, але за певних умов можуть бути небезпечними в пожежному відношенні (горючі рідини з температурою спалаху від +61 C до +100 C в закритій посудині, волокна та інші аналогічні матеріали);

       Підклас 9.2.

     Речовини, що стають їдкими і корозійними за певних умов.

Правила перевезення небезпечних вантажів

1. Дані Правила встановлюють порядок перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом вулицями міст і населених пунктів, автомобільним дорогам загального користування, а також відомчим та приватним дорогам, не закритим для загального користування, незалежно від приналежності небезпечних вантажів і транспортних засобів, що перевозять ці вантажі, і обов'язкові для всіх організацій, а також індивідуальних підприємців.

2. Дії Правил не поширюються на:

 • технологічні переміщення небезпечних вантажів автомобільним транспортом усередині території організацій, на яких здійснюється їх виробництво, переробка, зберігання, застосування або знищення, якщо такі переміщення здійснюються без виходу на автомобільні дороги загального користування, а також вулиці міст і населених пунктів, відомчі дороги, що дозволяють рух транспортних засобів загального користування;
 • перевезення обмеженої кількості небезпечних речовин на одному транспортному засобі, перевезення яких можна вважати як перевезення вантажу, що не є небезпечним .

3. Міжнародні перевезення небезпечних вантажів, у тому числі експортно-імпортні і транзитні перевезення небезпечних вантажів, здійснюються із дотриманням норм і правил, встановлених міжнародними конвенціями і міжурядовими угодами. При здійсненні міжнародних перевезень небезпечних відходів рекомендується керуватися вимогами Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням від 22 березня 1989 року.

4. В цілях даних правил до небезпечних вантажів належать будь-які речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які в силу притаманних їм властивостей і особливостей можуть при їх перевезенні створювати загрозу для життя і здоров'я людей, завдати шкоди навколишньому природному середовищу, привести до пошкодження або знищення матеріальних цінностей.

5. Небезпечні вантажі за вимогами ДОПНВ розподіляються на такі класи:

 • Вибухові матеріали (ВМ);
 • Гази, стислі, зріджені і розчинені під тиском;
 • Легкозаймисті рідини (ЛЗР);
 • Легкозаймисті тверді речовини (ЛЗТ), самозаймисті речовини (СР);
 • Речовини, що виділяють займисті гази при взаємодії з водою;
 • Окислюється речовини (ОК) і органічні пероксиди (ОП);
 • Отруйні речовини (ОР) та інфекційні речовини (ІР);
 • Радіоактивні матеріали (РМ);
 • Їдкі та (або) корозійні речовини (ЄК);
 • Інші небезпечні речовини.

Небезпечні вантажі - тара і упаковка

Автомобільні перевезення небезпечних вантажів виконуються відповідно до вимог Договору європейських держав про міжнародні перевезення небезпечних вантажів автотранспортом (ADR).

Небезпечні вантажі повинні пред'являтися вантажовідправниками до перевезення в тарі та упаковці, передбаченими стандартами або технічними умовами на дану продукцію.

Тара і упаковка повинні бути міцними, справними, повністю виключати витік і розсипання вантажу, забезпечувати його збереження і безпеку перевезення. Матеріали, з яких виготовлені тара і упаковка, повинні бути інертними по відношенню до вмісту.

Небезпечні вантажі, легкозаймисті, отруйні, їдкі, корозійні, які виділяють гази або пари, вантажі, які стають вибуховими при висиханні або можуть небезпечно взаємодіяти з повітрям і вологою, а також вантажі, які мають окислювальні властивості, повинні бути упаковані герметично (Герметична тара - тара , конструкція якої забезпечує непроникність газів, парів і рідин).

Небезпечні вантажі в скляній тарі повинні бути упаковані в міцні ящики (дерев'яні, полімерні, металеві) із заповненням вільного простору відповідними негорючими прокладочними та всмоктуючими матеріалами. Вантажі у дрібній розфасовці, що перевозяться як безпечні згідно п.2.1.43, допускається упаковувати в ящики з гофрованого картону.

Ящики повинні мати обечайки, вкладиші, перегородки, решітки, прокладки, амортизатори. Стінки ящиків мають бути вище закупорених бутлів та банок на 5 см. При перевезенні дрібними відправками небезпечні вантажі в скляній тарі повинні бути упаковані в щільні дерев'яні ящики з кришками.

Небезпечні вантажі в металевих або полімерних банках, бідонах та каністрах повинні бути додатково упаковані в дерев'яні ящики або обрешітки.

Небезпечні вантажі в мішках та ящиках з гофрованого картону, якщо така упаковка передбачена стандартами або технічними умовами на продукцію, повинні перевозитися вагонними відправками. При перевезенні дрібними відправками небезпечні вантажі в мішках повинні бути упаковані в жорстку транспортну тару (металеві або фанерні барабани, бочки, дерев'яні або металеві ящики).

При пред'явленні до перевезення рідких небезпечних вантажів тара повинна наповнюватися до норми, встановленої стандартами або технічними умовами на дану продукцію.

Спільна упаковка в одному вантажному місці допускається тільки для тих небезпечних вантажів, які дозволені до спільного перевезення в одному транспортному засобі. При цьому кожна речовина упаковується окремо у відповідності зі стандартами або технічними умовами на цю речовину. Запаковані речовини поміщаються в щільний дерев'яний ящик з гніздами. Дно ящика, вільні проміжки в гніздах, а також вільний простір під кришкою заповнюються відповідним м'яким негорючим пакувальним матеріалом. Ящик міцно закривається кришкою. Маса брутто такого місця не повинна перевищувати 50 кг. Усі спільно упаковані речовини повинні бути пойменовані в накладній із зазначенням маси кожної речовини.

Небезпечні вантажі, дозволені до перевезення у контейнерах, повинні бути упаковані аналогічним чином.

При перевезенні рідких небезпечних вантажів вагонними відправками вантажовідправник зобов'язаний вміщувати в транспортний засіб не менше 1% місць порожньої тари на випадок пошкоджень окремих вантажних місць.

 

Класифікація небезпечних вантажів та їх характеристики

Онлайн Консультація
close
* поля для обов’язкового заповнення