Here can be your advertising!

ОФОРМЛЕННЯ БЛАНКУ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВОДІЯ (ATTESTATION OF ACTIVITIES / FORMULAIRE D’ATTESTATION D’ACTIVITÉS)

Переглянутий бланк підтвердження діяльності прийнятий Рішенням Європейської Комісії 2009/959/ЄС. Він опублікований в Офіційному Бюлетені ЄС 16 грудня 2009 року.

З 20 вересня 2010 року вступила в силу Поправка № 6 до ЄУТР, яка згідно ст.12 - біс (Зразки типових бланків) і новому Доповненню 3 до додатка до ЄУТР передбачає оформлення Бланка підтвердження діяльності водія і в Інструкції визначає умови його використання.

Всі графи в бланку повинні бути оформлені шляхом друку тексту латинськими літерами і бланк повинен бути підписаний представником компанії і водієм перед виходом в рейс. Для індивідуального підприємця, що працює в якості водія, необхідно один раз розписатися за компанію, а другий раз - за водія.

Один з обраних пунктів 14 - 19, з причини не керування, потрібно позначати також надрукованим на комп'ютері символом V, X або +.

Тільки Графи 20. і 22. (підписи керівника та водія відповідно) потрібно заповнювати від руки.

Внесення змін до тексту бланка не допускається, юридичну чинність має тільки підписаний документ.

Практичні рекомендації щодо заповнення окремих пунктів Бланку:

Графа 1. 2. 3. 4. 5. Вказуються реквізити підприємства - назва, повна адреса (країна, місто, індекс, вулиця, номер будинку), номер телефону (включаючи міжнародний код), номер факсу (включаючи міжнародний код), адреса електронної пошти.

В Графі 5. в разі, відсутності електронної адреси, поставити прочерк.

Графа 6. 7. Вказуються ім'я та прізвище уповноваженого представника підприємства, а також посада, яку він займає на даному транспортному підприємстві.

Графа 8. 9. 10. 11. Вказуються дані по водієві - Прізвище та Ім'я, дата народження, номер водійського посвідчення, посвідчення особи або паспорта, а також дата, з якої водій почав працювати на даному підприємстві (день / місяць / рік).

   В графі 10. підкреслити необхідний документ і вказати його номер.

   В графі 11. вказати дату, з якої водій почав працювати на даному підприємстві (згідно запису в трудовій книжці або в трудовому договорі / контракті).

Графа 12. 13. Вказується час і дати « з: » і « по: » (година / день / місяць / рік), вибраної нижче в графах 14-19, причини (варіанту) не управління.

   Час, вказаний у графах 12. і 13. повинен збігатися з часом закінчення діяльності, відображеним в останній тахограмі, попередньої до даного Бланку, і часом початку діяльності, вказаному в тахограмі, наступній після періоду відпочинку (не управління транспортним засобом).

Графа 14. - 19. Вказується причина, по якій водій не керував транспортним засобом.

    Необхідно вибрати тільки один варіант причини, по якій водій не керував транспортним засобом в період, зазначений у графах 12-13, і позначити обрану позицію друкованим символом V, X або +.

   Можливі варіанти причин не управління:

   Графа 14. - находился в отпуске по болезни (на предприятии подтверждается больничным листом);

   Графа 15. - перебував у щорічній відпустці (на підприємстві підтверджується наказом);

   Графа 16. - перебував у відпустці або на відпочинку, сюди входять інші види відпусток і відпочинку ("чорнобильська" відпустка / декретна відпустка / відпустка за свій рахунок / щотижневий відпочинок / компенсація скорочених відпочинків / святкові, вихідні дні ...);

   Графа 17. - керував іншим транспортним засобом, що не підпадає під дію положень Регламенту (ЄС) 561/2006 або ЄУТР (відповідно до підпунктів а) -k) пункту 2 ст. 2 ЄУТР);

   Графа 18. - виконував іншу роботу, відмінну від керування транспортним засобом (будь-яка трудова діяльність, крім керування транспортним засобом, включаючи роботу на того ж самого або іншого роботодавця, в транспортному секторі або поза ним);

    Графа 19. - був в очікуванні (час очікування - період, протягом якого водії не зобов'язані залишатися на своїх робочих місцях, (інакше, як для реагування на можливі сигнали) до початку або поновлення управління, або до виконання іншої роботи).

Графа 20. Вказується Місце (назва міста / населеного пункту) видачі даного Бланка, дата та підпис уповноваженої особи підприємства, зазначеної в графах 6, 7.

Графа 22. Вказується Місце (назва міста / населеного пункту), дата та підпис водія, зазначеного в графі 8.  

   Задля запобігання непорозумінь під час контролю, бажано, щоб зазначені у цих графах (20.-22.) міста співпадали з містом встановлення тахограми.

Нагадування: - зміни положень ЄУТР (Поправка № 6) передбачають надання для контролю більшої кількості реєстраційних листків.

   Так, з 20 вересня 2010 року потрібно надавати для контролю реєстраційні листки за поточний тиждень та попередні 15 календарних днів (тобто 7 + 15 = 22 тахограми).

   Надалі потрібно враховувати, що з 20 грудня 2010 року загальна кількість тахограм у водіїв має складати - 29 тахограм (тобто 1 за поточний день та за попередні 28 календарних днів).

Оформлення Бланку підтвердження діяльності водія

Online consultation
close
* required fields