Here can be your advertising!

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА В МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ

У сфері міжнародних автомобільних перевезень між країнами існує дозвільна система, кількість дозволів для проїзду територією кожної зі сторін визначається на паритетній основі на щорічних засіданнях відповідних змішаних комісій з міжнародного автомобільного перевезення. Крім кількості дозволів визначаються й види дозволів у залежності від виду перевезень та екологічності транспортних засобів, які можуть їх використовувати для вантажних і пасажирських перевезень.

Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення - це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі його перевізнику України з метою в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його надала.

За інформацією Мінінфраструктури, на сьогодні уряд України уклав 47 міжурядових угод, положеннями яких регулюється здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів. Обмін дозволами здійснюється з 45 країнами.

Порядок оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку - затверджений Наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2004  № 757 «Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2013 року за № 2243/24775.

Положення цього Наказу, на які варто звернути увагу:

  • автомобільний перевізник забезпечується дозволами, передбаченими законами або міжнародними договорами України з питань міжнародних перевезень, необхідними йому тільки для конкретної поїздки;
  • автомобільний перевізник забезпечує:

          - належне використання, збереження та обов'язкове своєчасне повернення виданого дозволу в пункт видачі дозволів Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті протягом 45 календарних днів з дня оформлення та видачі йому такого дозволу;

          - наявність всіх дозвільних документів, передбачених законами України або міжнародними договорами України з питань міжнародних перевезень, на виконання конкретного перевезення при здійсненні документального контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень;

  • передача дозволу іншому автомобільному перевізнику та здійснення будь-яких виправлень у ньому забороняються.

У залежності від виду перевезень дозволи бувають такими:

Двосторонні дозволи дають право на здійснення перевезень у двосторонньому сполученні з вантажем або порожнім між двома країнами, одна з яких є країною реєстрації транспортного засобу.

Транзитні дозволи дають право на здійснення перевезень вантажними транспортними засобами у транзитному сполученні з вантажем або порожнім у прямому та зворотному напрямках територією другої договірної сторони без виконання будь-яких завантажувально-розвантажувальних операцій.

Дозволи у/із 3-х країн перевезення вантажу між двома країнами, які не є країнами реєстрації транспортних засобів (місце завантаження й місце розвантаження не знаходяться на території країни реєстрації транспортного засобу). Тобто перевезенням у/із 3-х країн вважається перевезення, що виконується перевізником однієї договірної сторони, причому місце завантаження (розвантаження) знаходиться на теритоії другої договірної сторони, а місце розвантаження (завантаження) - на території третьої країни.

Універсальні дозволи - це дозволи, які дають можливість виконання під час здійснення одного кругорейсу - або двосторонніх, або транзитних перевезень, або перевезень у/із 3-х країн на вибір пе­ревізника. Однак універсальні дозволи для перевезень у/із 3-х країн можуть використовуватись за умови обов'язкового проїзду через територію країни реєстрації транспортного засобу.

Портові дозволи (квота польських доз­волів) дозволяють виконання перевезень у двосторонньому сполученні в/з портів Польщі або у транзитному сполученні з обов'язковим використанням паромних переправ, що курсують з польських портів.

Прикордонні дозволи (квота угорсь­ких дозволів) дозволяють виконання перевезень у двосторонньому сполученні із/у прикордонні області Угорщини в/із прикордонних областей України, причому максимальна відстань між місцем завантаження й місцем розвантаження не повинна перевищувати 150 км (за показниками спідометра).

Дозволи Євро-0 можуть використовувати будь-які вантажні транспортні засоби відповідної категорії, які допущені до виконання міжнародних автомобільних перевезень вантажів і не перевищують установлених габаритно-вагових параметрів.

Дозволи Євро-1 можуть використовувати вантажні транспортні засоби відповідної категорії, які допущені до виконання міжнародних автомобільних перевезень вантажів і не перевищують установлених габаритно-вагових параметрів, при чому відповідають екологічним вимогам не нижче Євро-1. Для використання такого дозволу водій повинен мати на борту транспортного засобу сертифікат відповідності екологічним вимогам не нижче Євро-1 на тягач/вантажний автомобіль, виданий або заводом-виробником транспортного засобу, або вповноваженим представництвом у країні реєстрації транспортного засобу.

Дозволи Євро-2 або Євро-2 безпечний можуть використовувати вантажні транспорті засоби відповідної категорії, які допущені до виконання міжнародних автомобільних перевезень вантажів і не перевищують установлених габаритно-вагових параметрів, причому відповідають екологічним вимогам не нижче Євро-2. Для використання дозволу Євро-2 водій повинен мати на борту транспортного засобу сертифікат відповідності екологічним вимогам не нижче Євро-2 на тягач/вантажний автомобіль, виданий або заводом-виробником транспортного за­собу, або вповноваженим представництвом у країні реєстрації транспортного за­собу. Для використання дозволу Євро-2 безпечний водій повинен мати на борту транспортного засобу сертифікат відповідності екологічним вимогам не нижче Євро-2 на тягач/вантажний автомобіль, виданий або заводом-виробником транспортного засобу, або вповноваженим представництвом у країні реєстрації транспортного засобу, сертифікат відповідності нормам безпеки на причіп/напівпричіп, виданий або заводом-виробником, або вповноваженим представництвом у країні реєстрації транспортного засобу, дійсні (має строк дії один рік з моменту видачі) сертифікати придатності для експлуатації на тягач/вантажний автомобіль та на причіп/напівпричіп, видані вповноваженим органом у країні реєстрації транспортного засобу.

Дозволи Євро-3 або Євро-3 безпечний можуть використовувати вантажні транспортні засоби відповідної категорії, які допущені до виконання міжнародних автомобільних перевезень  вантажів і не перевищують установлених габаритно-вагових параметрів, при чому відповідають екологічним вимогам не нижче Євро-3. Для використання дозволу Євро-3 водій повинен мати на борту транспортного засобу сертифікат відповідності екологічним вимогам не нижче Євро-3 на тягач/вантажний автомобіль, виданий або заводом-виробником транспортного засобу, або вповноваженим представництвом у країні реєстрації транспортного засобу. Для використання дозволу Євро-3 безпечний водій повинен мати на борту транспортного засобу сертифікат відповідності екологічним вимогам не нижче Євро-3 на тягач/вантажний автомобіль, виданий або заводом-виробником транспортного засобу, або вповноваженим представництвом у країні реєстрації транспортного засобу, сертифікат відповідності нормам безпеки на причіп/напівпричіп, виданий або заводом-виробником, або уповноваженим представництвом у країні реєстрації транспортного засобу, дійсні (має строк дії один рік з моменту видачі) сертифікати придатності до експлуатації на тягач/вантажний автомобіль і на причіп/напівпричіп, видані уповноваженим органом у країні реєстрації транспортного засобу.

Дозволи Євро-4 або Євро-4 безпечний можуть використовувати вантажні транспортні засоби відповідної категорії, які допущені до виконання міжнародних автомобільних перевезень вантажів і не перевищують установлених габаритно-вагових параметрів, причому відповідають екологічним вимогам не нижче Євро-4. Для використання дозволу Євро-4 водій повинен мати на борту транспортного засобу сертифікат відповідності екологічним вимогам не нижче Євро-4 на тягач/вантажний автомобіль, виданий або заводом-виробником транспортного засобу, або вповноваженим представництвом у країні реєстрації транспортного засобу. Для використання дозволу Євро-4 безпечний водій повинен мати на борту транспортного засобу сертифікат відповідності екологічним вимогам не нижче Євро-4 на тягач/вантажний автомобіль, виданий або заводом-виробником транспортного засобу, або вповноваженим представництвом у країні реєстрації транспортного засобу, сертифікат відповідності нормам безпеки на причіп/ напівпричіп, виданий або заводом-виробником, або уповноваженим представництвом у країні реєстрації транспортного засобу, дійсні (має строк дії один рік з мо­менту видачі) сертифікати придатності до експлуатації на тягач/вантажний автомобіль і на причіп/напівпричіп, видані вповноваженим органом у країні реєстрації транспортного засобу.

Дозволи Євро-5 або Євро-5 безпечний можуть використовувати вантажні транспортні засоби відповідної категорії, які допущені до виконання міжнародних автомобільних перевезень вантажів і не перевищують установлених габаритно-вагових параметрів, при чому відповідають екологічним вимогам не нижче Євро-5. Для використання дозволу Євро-5 водій повинен мати на борту транспортного засобу сертифікат відповідності екологічним вимогам не нижче Євро-5 на тягач/вантажний автомобіль, виданий або заводом-виробником транспортного засобу, або вповноваженим представництвом у країні реєстрації транспортного засобу. Для використання дозволу Євро-5 безпечний водій повинен мати на борту транспортного засобу сертифікат відповідності екологічним вимогам не нижче Євро-5 на тягач/вантажний автомобіль, виданий або заводом-виробником транспортного засобу, або вповноваженим представництвом у країні реєстрації транспортного засобу, сертифікат відповідності нормам безпеки на причіп/напівпричіп, виданий або заводом-виробником, або вповноваженим представництвом у країні реєстрації транспортного засобу, дійсні (має строк дії один рік з моменту видачі) сертифікати придатності до експлуатації на тягач/вантажний автомобіль і на причіп/напівпричіп, видані вповноваженим органом у країні реєстрації транспортного засобу.

Дозвільна система в міжнародних автомобільних перевезеннях

Online consultation
close
* required fields