Hier kann Ihre Werbung sein!

Словник термінів з логістики

   3PL (Third Party Logistics), або логістика третьої сторони. Цей термін застосовується для позначення концепції покупки логістичних послуг, будучи по суті синонімом поняття «аутсорсинг». З іншого боку, не всяка компанія, що надає логістичний сервіс, може назвати себе 3PL-провайдером. Походження терміна явно відбивається в його формулюванні з позиції клієнта: сторона постачальника послуги дійсно є третьою, проміжною, зв'язуючою виробника і споживача. Перейняти у клієнта бізнес-процеси і комплекс послуг, що надаються, запропонувати йому істотно скоротити і навіть відмовитися від внутрішніх, власних логістичних підрозділів, доручити ці завдання зовнішнім фахівцям - так позиціонується сучасний логістичний аутсорсинг, відомий як 3PL. Таким чином, щоб називатися 3PL-провайдером, потрібно надавати весь комплекс послуг, необхідний для руху товару по всьому ланцюжку поставок.

   Автодорожня накладна (CMR) - транспортний документ, що підтверджує наявність договору між перевізником і відправником про автодорожнє перевезення вантажів. Для міжнародних автодорожніх перевезень цей документ повинен містити відомості, які передбачені Конвенцією про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів (КДПВ): дату відвантаження, найменування вантажу, який підлягає перевезенню, ім'я та адресу перевізника, найменування одержувача, термін доставки, вартість перевезення. Накладна підписується перевізником і вантажовідправником. Накладна не є товаророзпорядчим документом, не може бути індосована, вантаж видається зазначеному в ній одержувачеві.

   Авіавантажна накладна (Airwaybill) - документ, який виписується вантажовідправником або від його імені і який підтверджує наявність договору між вантажовідправником і перевізником про перевезення вантажів по авіалініям перевізника. Авіавантажна накладна заповнюється вантажовідправником у трьох оригінальних примірниках і вручається перевізнику разом з товарами. На першому примірнику ставиться позначка «для перевізника» і він підписується вантажовідправником; другий екземпляр має позначку «для одержувача» і підписується вантажовідправником і перевізником, слідує з товарами; третій примірник підписується перевізником та вантажоотримувачем, і повертається вантажовідправнику після того, як товар прийнято. Зміст накладної: найменування авіапортів відправлення та прибуття, документи, що додаються до накладної , оголошена цінність, сума платежу за перевезення, дата складання накладної тощо. Авіавантажна накладна не є ні товаророзпорядчим, ні передавальним документом. Роль її полягає в доказі укладення договору перевезення, прийняття товару до перевезення й умов перевезення. Вона може використовуватися як митна декларація, в якій міститься докладний опис вантажу.

   Аутсорсинг - це відмова від власного бізнес-процесу, зазвичай не ключового, наприклад, у сфері транспортування товарів чи їх зберігання.

   Букінг-нот - це договір фрахту, за яким окремі партії вантажу закріплюють для чергового рейсу лінійного судна, що перевозить вантажі за розкладом. Регулярні вантажні лінії завчасно реєструють вантажі для чергового рейсу або рейсів.

   Вага брутто - маса товару разом з упаковкою внутрішньою (невіддільною від товару до його споживання) і зовнішньої тарою. У практиці міжнародної торгівлі використовуються також терміни полубрутто (вага брутто за вирахуванням маси зовнішньої упаковки) і фактична вага брутто.

   Вага нетто - маса товару без тари і упаковки. У ряді країн при обчисленні митного збору у вагу нетто включається і маса внутрішньою (первинної), невіддільної від товару до його вживання, упаковки, в якій він доставляється споживачеві (вага полунетто). За вагою нетто, як правило, встановлюється ціна на товар з урахуванням також вартості тари і упаковки.

   Вантаж - переміщуваний (що перевозиться, транспортується) товар. Сукупність фізико-хімічних властивостей вантажу, потреба в тарі та упаковці, а також умови і техніка його перевезення, перевантаження і зберігання визначають транспортну характеристику вантажу і впливають на ціну його перевезення.

   Вантажообіг - економічний показник роботи транспорту, що дорівнює добутку ваги перевезеного за певний час вантажу на відстань перевезення. Вантажообіг вимірюється в тонно-кілометрах.

   Вантажовідправник - фізична або юридична особа, що здала вантаж до перевезення і вказана в якості відправника в перевізному документі.

   Вантажоодержувач - фізична або юридична особа, котрій за вказівкою вантажовідправника має бути виданий вантаж в пункті призначення.

   Вантажна митна декларація (ВМД) - вид митної декларації, яка застосовується учасниками зовнішньоекономічної діяльності при митному декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон або при митному декларуванні товарів, митний режим яких змінюється.

   Ветеринарні та санітарні свідоцтва - документи, що засвідчують незараженість товарів. Вимагаються відповідними карантинними і митними органами при ввезенні в країну імпорту тварин, птахів, сирих тваринних продуктів, свіжих фруктів і овочів та інших товарів. Ветеринарні та санітарні свідоцтва видаються органами ветеринарного і санітарного нагляду в країні відвантаження товару. Обов'язок надання перевізнику цих документів лежить на вантажовідправнику, який несе відповідальність за наслідки, що можуть виникнути при їх відсутності чи неправильному оформленні.

   Внутрішній митний транзит (ВМТ) - митна процедура, при якій іноземні товари перевозяться по митній території країни без сплати митних зборів, податків і застосування заборон та обмежень економічного характеру, встановлених відповідно до законодавства цієї країни про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності.

   Випуск для внутрішнього споживання - митний режим, при якому ввезені на митну територію країни товари залишаються на цій території без зобов'язання про їх вивезенні з цієї території.

   Випуск товарів - дія митних органів, що полягає у наданні дозволу відповідним особам користуватися і/або розпоряджатися товарами відповідно до митного режиму.

   Випуск товарів для вільного обігу - варіант застосування митного режиму випуску для внутрішнього споживання, при якому товари набувають для митних цілей статус тих, що перебувають у вільному обігу на митній території країни після сплати митних зборів, податків та дотримання всіх обмежень, встановлених відповідно до законодавства цієї країни про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності.

   Габарити - основні розміри (довжина, ширина, висота) виробу, вантажного місця, тощо.

   Декларант - особа, яка декларує товари або від імені якої декларуються товари.

   Договір перевезення - договір між перевізником та вантажовласником, за умовами якого перевізник зобов'язується доставити вантаж в названий пункт призначення, а вантажовласник - оплатити встановлену провізну плату.

   Експортна декларація (EX-1) для вантажів, вироблених і проданих з країн ЄЕС - це загальноприйнятий міжнародний документ, який підтверджує експорт товару. Факт вивезення товару за межі ЄЕС підтверджується штампом митних органів, що здійснюють митне оформлення транспортного засобу. Оригінал експортної декларації зі штампом відправляється поштою на адресу відправника. Даний факт дозволяє покупцеві товару уникнути сплати внутрішньоєвропейського ПДВ (VAT). Декларація ЕХ-1 повинна супроводжувати вантажі європейського походження, які прямують з транзитного складу або складу постачальника за межі країн ЄЕС. Декларація ЕХ-1 оформляється постачальником/агентом постачальника або перевізника/експедитора, які мають на це відповідну ліцензію.

   Залізнична накладна міжнародного сполучення та її дублікат є транспортними документами при міжнародних залізничних вантажних перевезеннях. Накладна є документарним оформленням договору перевезення між вантажовідправником та адміністрацією залізниці. У практиці міжнародної торгівлі широко застосовується форма накладної, яка розроблена міжнародною Конвенцією МВК (Міжнародна вантажна конвенція, з 1984 р іменована КОТІФ - Конвенція з міжнародних вантажоперевезень) а також Угодою про міжнародне вантажне сполучення (УМВС). Основний зміст накладної: назва станції призначення та прикордонних станцій, найменування вантажу, оплата за перевезення, оголошена цінність вантажу. Текст залізничної накладної друкується на стандартних бланках зазвичай на двох мовах. Вона виписується вантажовідправником або його експедитором на ім'я вантажоодержувача, скріплюється перевізником , який ставить штемпель на дублікаті накладної. Останній залишається у вантажовідправника. Накладна слідує з вантажем. До кожної накладної додається товаросупровідна документація: відвантажувальна специфікація, сертифікат про якість, пакувальний лист, тощо. Дублікат залізничної накладної входить в комплект документів для отримання платежу по акредитиву або в інкасовій формі.

   Інвойс - рахунок, рахунок-фактура (Invoice), який виписується / оформляється продавцем товару покупцеві за певну партію товару. Інвойс ("invoice" - англ., "Rechnung" - нім., "Lasku" - фінськ., "Factura" - ісп., "Fattura" - італ.) Інвойс - вантажо-супровідний документ. Рахунок-фактура містить найменування і адреси продавця та покупця; дату і номер замовлення покупця; опис проданого товару; відомості про упаковку; точні позначення та номера, зазначені на упаковці; ціну товару; умови поставки та платежу. Фактурна ціна вказується згідно з умовами договору. Крім свого основного призначення, рахунок-фактура може використовуватися в якості накладної, яка направляється разом з товаром, а також для посвідчення походження товару.

   Комерційний акт - документ, що складається перевізником або його представником в посвідчення факту недостачі, пошкодження або псування вантажу при його видачі вантажоодержувачу в пункті призначення. Комерційний акт фіксує причини незбереження вантажу, розміри і характер збитку; має велике значення при ліквідації збитків страховиком. Комерційний акт служить підставою для пред'явлення одержувачем вантажу претензії про відшкодування перевізником збитків. Відмітка про складання комерційного акта робиться на зворотному боці транспортної накладної.

   Книжка МДП (TIR) - міжнародний документ митного транзиту, який видається національною асоціацією, що надає гарантію, уповноваженою митними органами, та за яким перевозяться вантажі в більшості випадків з митними печатками та пломбами, в автотранспортних засобах та контейнерах відповідно до вимог Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП. Книжки МДП, що використовуються в даний час, складаються з 14 або 20 аркушів (тобто із 7 або 10 комплектів) і призначені відповідно для перевезення товарів через територію 7 або 10 держав (включаючи країни відправлення та призначення). Книжка МДП після завершення перевезення з дотриманням процедури МДП з відповідними печатками митниці призначення або митниці вивозу повертається перевізнику і служить підтвердженням належного завершення процедури МДП.

   Коносамент - основний документ для обліку перевезень морським і річковим транспортом. Він видається перевізником вантажовласникові на підтвердження прийому вантажу до перевезення та зобов'язує його передати вантаж в порту призначення вантажоодержувачу. Коносамент відноситься до категорії товаророзпорядчих документів (тобто таких, відчуження яких тягне за собою відчуження самого товару) і містить найважливіші умови договору перевезення.

   Крос-докінг (Борт-до-борту) (від англ. Cross-docking - від cross - що йде безпосередньо і dock-док, причал, стиковка, з'єднання) - це логістична операція всередині ланцюга поставок, при якій відвантаження товару на склад і його подальша доставка одержувачеві узгоджені за часом таким чином, щоб виключити зберігання товару на складі. В результаті партія продукції доставляється від постачальника (виробника) продавцю за максимально короткий термін. Крос-докінг проходить в один або два етапи. При використанні одноетапного крос-докінгу одержувач адресує товар певній торговій точці, і вантаж проходить через склад як окреме замовлення без змін. Двоетапний крос-докинг припускає, що партія товару, відвантажена постачальником на склад в якості логістичної одиниці, буде переформована. При цьому товар на складі можна ділити на групи (кожна з яких доставляється в торговельну точку) або збирати в єдиний блок (логістичну одиницю) разом з іншими частинами цього ж замовлення. Зберігання товару на складі при використанні двоетапного крос-докінгу також виключається.

Лінійне судно - це судно, що здійснює рейси за розкладом між певними портами. Зазвичай на лінійних вантажних судах відвантаження товарів відбувається дрібними партіями. На кожну партію видається окремий коносамент. На лінійному судні можуть знаходитися контейнери з різними портами призначення.

Логістика - стратегічне управління (менеджмент) закупівлею, постачанням, перевезеннями та зберіганням матеріалів, деталей і готового інвентарю (техніки та інше). Поняття включає в себе також управління відповідними потоками інформації. Логістика спрямована на мінімізацію витрат і максимальну вигоду і пов'язана зазвичай з довгостроковим плануванням.

Термін з'явився спочатку в інтендантській службі армії. Сам термін «логістика» походить від грецького (логос) і вперше вживається в трактатах по військовому мистецтву візантійського імператора Льва VI.

Завдання, які вирішуються логістикою:

  1. вибір виду транспортного засобу;
  2. вибір типу транспортного засобу;
  3. визначення маршрутів;
  4. упаковка товарів в контейнери;
  5. управління запасами;
  6. відповідальне зберігання на складських площах;
  7. маркування;
  8. формування збірних замовлень;
  9. митні послуги.

   Логістична операція - відособлена сукупність дій, спрямована на перетворення матеріального, інформаційного або фінансового потоку.

   Логістичний ланцюг - лінійно впорядкована множина фізичних та/або юридичних осіб (виробників, дистриб'юторів складів загального користування, тощо), які здійснюють логістичні операції з доведення зовнішніх матеріальних, інформаційних та фінансових потоків від одного логістичного ланцюга до другого або до кінцевого споживача.

   Маркування - різного виду знаки, малюнки, написи та умовні позначення, що наносяться на вантажі, які встановлюють порядок їх обліку та заходи щодо збереження при транспортуванні. Маркування дозволяє встановити зв'язок між вантажем і перевізними документами, відрізнити одну партію вантажу від іншої і містить: основні написи, додаткові й інформаційні написи, маніпуляційні знаки.

   Митна вартість товару - податкова база для обчислення мита за адвалорною ставкою, збору за митне оформлення товарів, а також основний елемент податкової бази для обчислення податку на додану вартість та акцизу за адвалорною ставкою.

   "Навалом" - безтарне перевезення масових вантажів (руди, вугілля, піску), а також металобрухту, макухи і т.п. При перевезенні зерна без тари застосовується термін «насипом».

   Негабаритний вантаж - вантажні місця, розміри яких перевищують габарити, допустимі при звичайних перевезеннях. Порядок пред'явлення і перевезення негабаритних вантажів визначається спеціальними правилами та тарифами.

   Нетарифне регулювання - метод державного регулювання зовнішньої торгівлі товарами, здійснюваний шляхом введення кількісних обмежень, ліцензування, а також застосування спеціальних захисних, антидемпінгових та компенсаційних заходів при імпорті товарів.

   Нетто - чиста маса (вага) товару без упаковки.

   Пакінг-лист (Packing list) - пакувальний лист, містить номер, дату, реквізити зовнішньоекономічного договору, реквізити продавця, відправника, одержувача, транспортного засобу, назви марок, моделей товару, кількість, габаритні розміри, вагу, тощо ...

   Перевезення "від дверей до дверей» («door to door») - сучасний спосіб доставки вантажів зі складу (заводу, фабрики, тощо) відправника до складу (або іншого узгодженого місця) одержувача. Зазвичай такий спосіб транспортування забезпечується за допомогою контейнерних перевезень вантажів. Перевезення "від дверей до дверей» оформляються документами, які покривають доставку вантажів даним способом.

   Перевізник - особа, яка за договором перевезення здійснює або надає посередництво в доставці вантажу з використанням транспортного засобу.

   Претензія - вимога, що пред'являється одній із сторін інший і що випливає з їх правовідносин. Обставини, що можуть служити підставою для майнової відповідальності перевізника, засвідчуються правилами та звичаями, що існують в даній країні або порту. Право на пред'явлення претензії мають відправники і одержувачі вантажу. Причому це право реалізується відправниками або одержувачами залежно від того, яка обставина послужила підставою для пред'явлення претензії. Відправники і одержувачі вантажів можуть передавати своє право на пред'явлення претензії один одному, своїм вищестоящим організаціям, транспортно-експедиторським організаціям і страховикам. Дана передача засвідчується передавальним написом на транспортному документі. Претензія подається у вигляді письмової заяви, в якій повинні бути зазначені: найменування, адреса та банківські реквізити заявника; обставини, що є підставою претензії і коротке її обгрунтування; зміст вимог, сума претензії та її розрахунок; перелік доданих документів; дата складання заяви. Перевізні документи пред'являються тільки в оригіналі.

   Реінжиніринг - це фундаментальне переосмислення та радикальне перепроектування ділових процесів для досягнення різких, стрибкоподібних поліпшень сучасних показників діяльності компаній, таких як вартість, якість, сервіс і темпи. Реінжиніринг являє собою інженерно-консультаційні послуги по перебудові підприємницької діяльності на основі виробництва та реалізації інновацій. Реінжиніринг в якості прийому інноваційного менеджменту зачіпає інноваційний процес, спрямований як на виробництво нових продуктів і операцій, так і на їх реалізацію, просування, дифузію. Оскільки кінцевою метою реінжинірингу є нововведення (тобто інновації), то реінжиніринг у вужчому розумінні є реінжиніринг інновацій.

   Ставка фрахту - це базова ставка фрахту зі змінами та доповненнями за станом на дату укладення чартеру. В основному вона залежить від роду вантажу, відстані і напрямку перевезення. Якщо розмір фрахту не передбачений тарифом, то ставка фрахту встановлюється за згодою сторін.

   Термін поставки - домовлений в договорі та встановлений в ньому час поставки товару (вантажу) або період часу, протягом якого товар (вантаж) повинен бути доставлений, переданий покупцеві.

   Термін доставки вантажу - період часу, впродовж якого перевізник зобов'язаний доставити вантаж за призначенням та за дотриманням якого він несе відповідальність перед власниками вантажу. Термін доставки вантажу включає в себе час, необхідний для транспортування вантажу від пункту відправлення до пункту призначення (у тому числі операції з його навантаження і вивантаження), виконання різних допоміжних операцій та оформлення документів. За затримку в доставці вантажів проти встановлених термінів перевізник сплачує вантажовласникові штраф, зазвичай встановлюється в процентах від провізної плати. При виникненні надзвичайних та невідворотних обставин (див. Форс-мажор) перевізник звільняється від сплати штрафу за прострочення в доставці вантажу.

   Терміни зберігання вантажів - час, що встановлюється спеціальними правилами, протягом якого доставлені вантажі повинні бути прийняті вантажовласником і вивезені з місця навантаження або розвантаження (порту, залізничної станції та ін.). Терміни зберігання вантажів залежать від властивостей вантажів (схильність до псування, необхідність спеціальних умов зберігання, тощо). Вантажі, не прийняті та не вивезені одержувачами у встановлений термін, вважаються незатребуваними та зазвичай підлягають реалізації.

   Транзитна декларація (T-1) - повинна супроводжувати по території ЄЕС всі вантажі неєвропейського походження (наприклад, із США, країн Азії) і вантажі - що приходять з європейських митних складів (bonded / customs warehouse). Транзитна декларація Т-1 на вантажі, які прибувають по суші, робиться на кордоні ЄЕС - якщо вантаж прибуває ззовні, або постачальником/агентом постачальника або перевізника/експедитора - якщо вантаж прийшов з митного складу усередині ЄЕС. На авіавантажі, а також на вантажі що йдуть морем, з країн, що не входять в ЄЕС, Т-1 робиться прямо в аеропорту/порту прибуття уповноваженим агентом. Якщо вантаж відправлений літаком з країни ЄЕС і вимагає Т-1, дана декларація повинна бути надана відправником/постачальником, або вантаж повинен супроводжуватися авіанакладною із спеціальною позначкою. Транзитна декларація Т-1 складається на підставі інвойсу і пакувального листа.

   Фідерне судно - це невелике судно, здатне курсувати на порівняно мілких глибинах. Ці судна встають під перегруз контейнерів, які прийшли на лінійному судні, і кожне збирає контейнери за своїм маршрутом.

   Штриховий код, бар - комбінація темних і світлих вертикальних смуг (штрихів) різної ширини з нанесеними під ними цифрами. Ефект застосування штрихового коду полягає в значному зниженні вартості облікових робіт на складі, зменшенням витрат обігу, підвищенням рівня контролю за станом запасів та інше.

 

Міжнародні перевезення - основні поняття (термінологія)

Online-Konsultation
close
* Pflichtfelder